Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

Naast actuele vacatures vindt u op Assistentenbanen.nl ook het belangrijkste nieuws uit de gezondheidszorg.

 • Wachttijden poliklinieken gestegen in 2016

  04-01-2017 - De wachttijden voor poliklinieken in ziekenhuizen zijn fors gestegen van gemiddeld 3,1 weken in 2015 naar 3,5 weken in 2016. Dat meldt NRC in een artikel over wachttijden in de zorg op basis van een analyse die onderzoeksbureau MediQuest uitvoerde voor NRC. Lees het hele artikel »

 • 40 procent ziekenhuizen te ruim gehuisvest

  03-01-2017 - Zo’n 40 procent van de Nederlandse ziekenhuizen is te ruim en daardoor te duur gehuisvest. Tot die conclusie komt consultancybedrijf Arcadis na een vergelijking. Lees het hele artikel »

 • KNMP lanceert medicijnuitleg in gebarentaal

  27-12-2016 - De KNMP lanceert 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op Apo.nl. De apothekersorganisatie wil met de filmpjes goed medicijngebruik door doven en slechthorenden bevorderen. De filmpjes kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees het hele artikel »

 • Veranderingen in de zorg stellen inspectie voor nieuwe uitdagingen

  21-12-2016 - Door veranderingen in de samenleving en de zorg kan er in het toezicht op zorg soms onzekerheid ontstaan over risico’s voor gezondheid, de normen die daar bij horen en wie daar op aangesproken kunnen worden. Volgens onderzoekers van vier kennisinstituten, waaronder het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar wijze van toezicht houden in situaties van onzekerheid nog verder verbeteren. Lees het hele artikel »

 • Juliana Kinderziekenhuis Den Haag opent vondelingenkamer

  21-12-2016 - Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent morgen, woensdag 21 december, als eerste kinderziekenhuis in Nederland een vondelingenkamer van Stichting Beschermde Wieg. De vondelingenkamer biedt een veilig alternatief voor moeders die zich niet in staat voelen hun baby zelf te verzorgen en op te voeden. Deze moeders zien doorgaans geen andere mogelijkheid dan hun baby af te staan of zelfs te vondeling te leggen, met alle dramatische gevolgen van dien. Het Juliana Kinderziekenhuis opent deze kamer vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op leven. Dit alternatief biedt zekerheid dat de baby wordt gevonden en verzorgd. Lees het hele artikel »

 • VGZ rondt contractering ziekenhuizen 2017 af

  19-12-2016 - Coöperatie VGZ heeft voor de ziekenhuiszorg in 2017 contracten gesloten met alle 80 ziekenhuizen. Daarmee is goede en betaalbare zorg gecontracteerd voor ruim 4 miljoen verzekerden in heel Nederland. Het resultaat van de onderhandelingen draagt bij aan de opdracht van VGZ: het realiseren van zorg die toegankelijk en betaalbaar is, nu en in de toekomst. Lees het hele artikel »

 • Microplastics in het milieu: een bedreiging voor de volksgezondheid?

  16-12-2016 - Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Ze hopen zich op in mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen terecht. Ook komen ze voor in de lucht en kunnen we ze inademen. Hoe ongezond dat is, weet op dit moment niemand. De Gezondheidsraad vindt dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn, evenals onderzoek naar de blootstelling aan plastic deeltjes via de voeding en andere routes en naar hun schadelijkheid voor de gezondheid. Daarvoor is het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden een eerste vereiste. Dit schrijft de raad in een briefadvies aan de staatssecretaris van IenM. Lees het hele artikel »

 • Zorgprofessionals denken nog te veel in eilandjes

  15-12-2016 - Zowel zorgconsumenten als zorgprofessionals in Nederland ervaren een gebrek aan patiëntgerichtheid en samenwerking in de zorg. Schotten lijken een goede samenwerking in de weg te staan. Dat heeft negatieve gevolgen. Patiënten moeten vaak hetzelfde verhaal vertellen, er worden onnodige kosten gemaakt en vooral zorgprofessionals hebben het idee dat patiënten de adviezen van hun zorgverleners minder goed opvolgen. Lees het hele artikel »

 • Ziekenhuis te koop

  14-12-2016 - In het Zuid-Limburgse Brunssum staat sinds drie weken een ziekenhuis te koop met een vraagprijs van 1,1 miljoen euro. Voor dat bedrag krijgt de koper ruim 22.000 vierkante meter vloeroppervlakte op een perceel van 54.000 vierkante meter. Patiënten zijn niet bij de koop inbegrepen, maar overgebleven medische apparatuur wél. Lees het hele artikel »

 • De behandeling van hyperparathyreoïdie  kan beter

  12-12-2016 - Er valt veel te verbeteren op het gebied van diagnostiek en behandeling van hyperparathyreoïdie, zegt chirurg Schelto Kruijff. Betrokken artsen hebben daarom een werkgroep opgericht die wil onderzoeken wat de beste behandeling is. Een richtlijn moet er ook komen. Lees het hele artikel »

 • Eindelijk oplossing voor dakloze Belg

  08-12-2016 - Er is een oplossing gevonden voor de dakloze Belgische patiënt die al meer dan een half jaar verblijft in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De man vertrekt deze week naar een verpleeghuis van het Leger des Heils in Nederland. Al snel na de berichtgeving over de dakloze Belg nam het Leger des Heils contact op met het St Jansdal. Lees het hele artikel »

 • OLVG ziekenhuis eerste in Nederland met locatie onafhankelijke toegang tot medische beelden met Sectra UniView door nieuwe EPD integratie

  05-12-2016 - IT en medisch technisch bedrijf Sectra (STO: SECT B) heeft een nieuw project in OLVG ziekenhuis in Amsterdam afgerond. Door de integratie van Sectra UniView in het Epic EPD, hebben de medisch specialisten van het ziekenhuis toegang tot alle radiologische beelden op mobiele devices, wordt de efficiëntie verhoogd en kan de zorgkwaliteit verder worden verbeterd. Lees het hele artikel »

 • Meer aandacht voor gezondheid van moeders rondom bevalling

  05-12-2016 - Het aantal zwangere vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging (eclampsie) is de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Daarentegen is er een toename van vrouwen die rondom hun bevalling met een hartstilstand of met teveel bloedverlies te maken krijgen. Dit maakte de eerste Utrechtse vrouwelijke hoogleraar verloskunde, Kitty Bloemenkamp, op 1 december tijdens haar oratie bekend. Lees het hele artikel »

 • Patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen verder verbeterd

  05-12-2016 - Steeds vaker wordt bij patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis de medicatie gecontroleerd: in 2012 werd dit bij minder dan de helft gedaan, nu bij vier van de vijf patiënten. Controle bij ontslag vindt bij minder dan de helft van de patiënten plaats. Deze controle is belangrijk, zodat na ontslag naar huis de medicatie op een juiste manier kan worden voortgezet. Ook de naleving van richtlijnen om infecties na een operatie te voorkomen is verbeterd. Door betere behandeling is de sterfte bij ernstige sepsis afgenomen. Op andere punten is nog geen verandering te zien en moeten er extra inspanningen komen. Dit onderzoek laat zien waar de verbetermogelijkheden liggen. Lees het hele artikel »

 • Operatiekamers kunnen efficiënter worden benut

  05-12-2016 - Een goede bedrijfsvoering van operatiekamers (OKs) in ziekenhuizen is belangrijk voor patiënten. Sinds 2004 is er een samenwerkingsverband tussen de operatiekamerafdelingen van alle universitair medische centra (UMCs) in Nederland met als doel de bedrijfsvoering van OK's te verbeteren. Deze benchmark op een collaboratieve manier noemt men 'Benchmarking OK'. Elizabeth van Veen-Berkx heeft de benchmark geëvalueerd en onderzocht of de bedrijfsvoering van OK's is verbeterd. Ze promoveert op 2 december bij VUmc. Lees het hele artikel »

 • Samenwerking huisartsenpost, Dienstapotheek Midden Twente en ZGT locatie Hengelo in volgende fase

  02-12-2016 - De Huisartsenpost Hengelo, ZGT locatie Hengelo en de Dienstapotheek Midden Twente ondertekenen donderdag 8 december een gezamenlijke intentieovereenkomst. Lees het hele artikel »

 • Grote vooruitgang implantatenregister door scannende orthopedisch chirurg

  01-12-2016 - De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) registreert sinds vandaag orthopedische implantaten door het scannen van GS1 barcodes. Met een eenvoudige barcodescan wordt de productinformatie automatisch in het register verwerkt. De LROI en de ziekenhuizen zien de scannende orthopedisch chirurg als een grote stap voorwaarts. Lees het hele artikel »

 • Afspraak: Verspilling voorkomen door korter voorschrijven

  30-11-2016 - Patiënten krijgen de medicijnen die ze voor het eerst gebruiken voortaan voor maximaal 15 dagen mee. Er wordt eerst gekeken of het middel goed werkt, voordat apothekers middelen voor een langere periode meegeven. Als medicijnen meer kosten dan € 1.000,- per maand, worden de eerste 6 maanden niet voor langer dan 1 maand medicijnen meegegeven. En in het geval van intensieve zorg thuis, bijvoorbeeld in de laatste fase van iemands leven, bepaalt de patiënt (of zijn naasten) met de betrokken zorgverleners welke medicijnen nodig zijn. En welke niet. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Lees het hele artikel »

 • Ook herstel arbeidsmarkt zorg

  30-11-2016 - Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. Ook verandert het soort werk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) schrijven dit aan de Tweede Kamer. Lees het hele artikel »

 • Slechte acute pijnbehandeling veroorzaakt chronische pijn

  28-11-2016 - Pijn vaak onderschat door verpleegkundigen De huidige behandeling van acute pijn is onvoldoende en kan chronische pijn veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente door promovenda Jorien Pierik. Lees het hele artikel »

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts